Vetput ledigen

De lediging van de vetputten en keukenafscheiders, zowel bij horeca als bedrijven gebeurt door middel van een gespecialiseerde vrachtwagen die op een korte tijd de vetput ledigt en dit met een minimum aan hinder en overlast.

Tijdens het ledigen van de vetput en keukenafscheider reinigen wij de put onder hoge druk, dit is inbegrepen is de prijs.

Een periodiek onderhoud van de vetput en keukenafscheider is aangeraden om verstoppingen in je rioleringsstelsel te voorkomen.

Een onderhoudscontract voor het uitvoeren van periodiek onderhoud aan rioolstelsels en toebehoren verlengt de levensduur van uw vetput aanzienlijk en werkt bovendien kostenbesparend.


Aanvraag ruiming


Aanvraag ruiming