Keuring Riolering

Uw privé-riolering laten keuren?

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van privé-riolering verplicht bij bouwen of verbouwen.

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

De eigenaar of huurder is verantwoordelijk voor de plaatsing, de wijziging, de herstelling, het onderhoud en de goede werking van zijn privéwaterafvoer. De gebruiker (eigenaar/huurder) is verantwoordelijk voor het goed gebruik van de privéwaterafvoer.

Met betrekking tot de keuring van de riolering heeft Minister Joke Schauvliege een Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer. Hierin worden een aantal zaken verduidelijkt wat betreft de uitvoering van de keuring van de private riolering.

De instantie die in de gemeente de riolen beheert (de gemeentelijke rioolbeheerder = de gemeente, de intergemeentelijke rioolbeheerder, de drinkwatermaatschappij, …) of diens aangestelde is verantwoordelijk voor de keuring. Via deze beslissing kiest de gemeente dat de keuringen worden ingegeven via de digitale toepassing.

De keuring is verplicht in 4 gevallen.

  • voor de eerste ingebruikname (dit is onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd. Er is in principe niets veranderd aan de manier van aanleg, vanaf 01/07/11 worden deze privé-rioolstelsels enkel aan een keuring onderworpen);
  • bij belangrijke wijzigingen (onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen);
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant;
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Documenten:

Een keuring kan vlot en eenvoudig verlopen indien u volgende documenten ter beschikking heeft:

  • Bouwplan en/of rioleringsplan,
  • bouwvergunning,
  • technische fiches,
  • kopie facturen materialen,
  • foto’s van de riolering genomen tijdens de aanleg,
  • correspondentie met uw rioolbeheerder.

Meer informatie:


Aanvraag keuring