Ruimdienst

Ruimdienst S.O.S. Eric

Ruimdienst – Laat je putten ledigen en reinigen door vakmannen!

Onze ruimdienst ruimt en reinigt:

  • WC en septische putten
  • Beerputten
  • Waterzuiveringsinstallaties (IBA’s)
  • Regenwaterputten
  • Vetputten / keukenafscheiders
  • Pompputten
  • Bezinkputten
  • Carwashputten

Ondergelopen kelder, liftkoker of garage/parking?

Naast het ruimen van putten ruimen en reinigen wij ook ondergelopen kelders, liftkokers en garages/parkings.

Aanvraag ruiming Aanvraag ruiming