Septische put ledigen

De lediging van de septische putten en beerputten, zowel bij particulieren als bedrijven gebeurt door middel van een gespecialiseerde vrachtwagen die op een korte tijd de septische put ledigt en dit met een minimum aan hinder en overlast.

Indien de septische put of beerput niet toegankelijk is voor een gespecialiseerde vrachtwagen, beschikken wij over een mini-combiwagen die dezelfde kracht heeft als de andere gespecialiseerde vrachtwagens, maar wel toegang heeft tot bijvoorbeeld smalle straten, paden, ondergrondse parkings, etc.


Aanvraag ruiming


Aanvraag ruiming